מליאת המועצה בישובי ההר


מליאת המועצה התקיימה בהר עמשא (כחלק מסבב ישיבות מליאה שיתקיימו בישובים). 

בנוסף לנושאים השוטפים, נערך סיור בישוב באזור הפיתוח הנרחב בשכונה ב' ובמבני הציבור; פעוטון, מגרש ספורט ומועדון הנוער.

כמו כן, סירו חברי המליאה בשטחים המיועדים להקמת הישוב יתיר שמתוכנן להיות ישוב קהילתי תיירותי של כ 500 משפחות, ובחירן שמיועד להיות ישוב של 2400 משפחות (לאחר השווק שווק של 400 הראשונים הישוב יצא משטח המועצה).

מטרת הסיור, הנה היכרות עם השטחים שהועברו לאחריות המועצה ואת המשימות ההתישובתיות של המועצה בנגב המזרחי.