יוצרים שפה חדשה במועצה האזורית תמר

קידום החוסן הקהילתי במפגש מסכם של הכשרת צוותי המוגנות בישובי המועצה.בערב יום שני 15/12 קיימנו מפגש מסכם לתכנית של הכשרת צוותי מוגנות ביישובי המועצה בנוכחות ניר וגנר ראש המועצה.

ביחידת הפתיחה של המפגש ניר הדגיש את חשיבות קידום החוסן היישובי והיכולת של הקהילה לנהל עצמה לצד ובעזרת המועצה במקרים של אירוע מוגנות ביישוב ובקהילה.

לצד ההתערבות במקרי קצה ניר הדגיש את חשיבות הצורך בפעילות מניעתית של הסברה והעלאת המודעות ביישובים ובמרחב כולו.
רונן ארליך מנהל אגף יישובים ציין כי צוותי מוגנות ביישובים הוקמו והוכשרו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים בהובלת מנהלת המחלקה עו"ס אושרית מזוז מאגף היישובים מתוך תפיסה של חיזוק המערך המתנדב וחיזוק היכולת של ניהול עצמי. את התהליך ליווה והנחה אבי אונגר, יועץ אירגוני-קהילתי ממכון חרוב.
במפגשים קיבלו המשתתפים ידע וחשיבה משותפת בנושאים מיניות בריאה, דינמיקה של פגיעה מנקודת המבט של הנפגע/ת והמשפחה, הפוגע/ת והמשפחה. לצד זה למדנו וחשבנו יחד כיצד נראה אירוע מוגנות בקהילה ומהו תפקידם של המתנדבים והשכירים בהתערבות וניהול האירוע לצד המחלקה לשירותים חברתיים.
במפגש הסיכום השתתפו מתנדבים בצוותי המוגנות, מנהלי היישובים ובעלי תפקידים בקהילות והם זכו לקבל תעודות הכשרה מטעם מכון חרוב. 

יצירת השפה החדשה התחילה בהכשרה ואינה מסתיימת. הקמת צוותי המוגנות הסתיימה ואנו מתחילים מיד בתכנון של תוכנית עבודה שנתית שתכלול הסברה ומניעה בנושא מוגנות בקהילה.

מפגש מסכם של הכשרת צוותי המוגנות בישובי המועצה בחדר ישיבות.jpe
 
מפגש מסכם של הכשרת צוותי המוגנות בישובי המועצה.jpe