קבלת אות המגדר לשנת 2021 מטעם עמותת כ"ן


המועצה האזורית תמר, ים-המלח נבחרה לקבל את אות המגדר לשנת 2021 מטעם עמותת כ"ן.

העמותה, פועלת לקידום נשים למוקדי קבלת ההחלטות בישראל.

אות המגדר מציין כי לפחות 40% מכלל התפקידים הסטטוטוריים ברשות מאוישים על ידי נשים או ש-40% מכלל חברי המועצה הינן נשים. אצלנו -46%!


ראש המועצה, ניר ונגר , הוזמן לקבל את האות בטקס לציון 20 שנות פעילות לעמותת כ"ן שהתקיים בערב יום שני ה-13/12, באודיטוריום הכפר הירוק ובהנחיית שרון כידון.

בשמו נכחה בטקס וקיבלה את האות, עפרה גזית, דוברת המועצה ששימשה 8 שנים יועצת למגדר והמגישה את העמותה לנשות תמר בקורס "מנהיגות את המחר" , שהוביל והטמיע את האחוז הגבוה אצלנו.