כללי בטיחות בהסעות תלמידים בתמר


תלמידים והורים היקרים,

מחלקת רכב ותחבורה מברכת אתכם בפתיחתה של שנת הלימודים תש"פ.

 להלן מס' נקודות לריענון בנושא בטיחות בהסעות תלמידים:

  1. באחריות כל הנוסעים בהסעה לפעול על פי  חוק חגירת חגורות הבטיחות במהלך כל זמן הנסיעה.
  2. יש להתנהג בנימוס אל הנהג ואל שאר הנוסעים לאורך כל משך זמן הנסיעה.
  3. אין לצעוק, לריב, להשמיע מוסיקה קולנית במהלך כל הנסיעה.
  4. חל איסור על אכילת אוכל ברכבי ההסעה. מותר לשתות.
  5. אין להשליך כל פסולת או לגרום להשחתת רכב ההסעה.
  6. אין לחבל בזדון בחגורות הבטיחות ברכב ההסעה.
  7. יש להוריד ילקוטים מהגב ולהניחם מתחת למושב הכיסא או על הברכיים. על מנת שלא יפריעו לשאר הנוסעים.
  8. יש להימנע ככל הניתן משיחות ממושכות עם הנהג – הסחת דעתו של הנהג מסכנת חיים!
  9. זכרו, תפקידו של הנהג הינו להסיע נוסעים ולא לשמור על הסדר בתוך רכב ההסעה.

תלמידים אשר אינם פועלים על פי הוראות הבטיחות בהסעה – יורחקו מן ההסעה ואחריות ההורים תהייה להסיע את התלמיד/ה לביה"ס.

תלמיד/ה אשר לא ימתינו בזמן להסעה,  ההסעה לא תמתין לו והוריו יצטרכו לדאוג להחזרתו.

באחריות כלל הנוסעים והתלמידים לפעול על פי הוראות הבטיחות.

באחריות ההורים לשנן והביא זאת לתודעת התלמידים.

 

בברכת שנת לימודים מוצלחת ופורייה,

איילה זגורי

מנהלת מחלקת רכב ותחבורה