> 23/11/21 קול קורא להפעלת עגלת רוכלות בפארק אמציהו