מכתב הערכה מאת גדי ירקוני ראש מועצת אשכול

מכתב תודה והערכה על שאירחתם את תושבי מועצה אזורית אשכול במבצע שומר החומות