הצגת מסמך מדניות ים המלח


תושבי תמר ומגילות התכנסו הערב באולם אבני ,עין גדי לשמוע מהן החלופות לגיבוש מדיניות לים המלח מפי כותבי המסמך מן המשרד להגנת הסביבה. מסמך חשוב מאין כמוהו לעתיד החיים של כולנו לצד ים המלח, אגן מים שאנו חולקים עם מדינת ירדן. ראשי המועצות, ניר ונגר ואריה כהן ונציגי המשרד להגנת הסביבה הציגו את האפשרויות השונות שהתגבשו במסגרת העבודה שנולדה מהחלטת הממשלה משנת 2018. דו"ח של 400 עמודים.

הוצגו החלופות השונות לאפשרויות העומדות  להצלת הים תוך דגשים חשובים נוספים כמו החייאת הירדן, שת"פ אזורי ועוד.

לעיונכם בקובץ המצורף: 

מצגת לצוות היגוי גיבוש מדיניות ים המלח_5.4.2021_להפצה.pdf