מרגישים בטוח פה- פרידה ממפקד האוגדה תת אלוף גור שרייברמן


לאחר שנתיים וחצי בגזרתנו, ראש המועצה האזורית תמר נפרד ממפקד האוגדה, תת אלוף גור שרייבמן שהיה תושב נאות הכיכר בעברו. 

בהוקרת תודה והענקת השי שלנו: פסל ים המלח על גוש מלח. תודה שישנו טוב בעזרתך.

עלה והצלח