ישיבת מליאה חגיגית


לכבוד חג הפסח התקיימה ישיבת מליאה חגיגית.