חברי מליאת המועצה בסיור מקצועי באתר אפעה


חברי מליאת המועצה ביקרו באתר אפעה לסיור מקצועי בנושאים: תשתיות ואיכות סביבה.

הסיור כלל הסבר מפורט על תהליכי פירוק האשפה, הגדלת שטח ההטמנה על-ידי רכישת שטח נוסף ושיפורים הנדסיים להטמנה טובה יותר.

אחד השיפורים המפוקחים על-ידי המשרד לאיכות הסביבה הוא כיסוי האשפה בשכבת חול. 

האתר גם דואג ומטפל בבעלי החיים המשוטטים בו, בעיקר כלבים וחתולים.   

בנוסף, הוצג החזון תעסוקתי של האתר- הרחבת מעגלי התעסוקה לתושבי המועצה.

עוד דווח על פתיחת מגמה לאיכות סביבה במכללה סמי שמול, מה שיכול ליצור תנועת בוגרים לתעסוקה באתר כמנוע לצמיחה דמוגרפית במועצה. 

באופן מפתיע הביקור לא היה מלווה בריחות חזקים והאירוח היה למופת ומושקע מאוד. 

כל חברי המליאה הביעו התעניינות רבה וניתן לפנות אליהם להסברים נוספים ופירוט.

את הסיור הובילו יצחק בורבא מנכ"ל אתר אפעה וראש המועצה, ניר ונגר.