תוכנית מלח הארץ - סיום מחזורים ד'-ה'

בשבוע שעבר הסתיים מחזור נוסף של תכנית עבודה מעודפת ביישובי כיכר סדום.


מכתב הסיום של מנהל המכינה ירון יצחק:  ברכה לסיום מועדפת.pdf

מלח הארץ סיום מחזור ד ה