הקמת ארכיון דיגיטלי לתולדות המועצה


שלום וברכה,

בכוונת המועצה האזורית תמר, להקים ארכיון דיגיטלי לתולדות המועצה ויישוביה.

נודה להעברת חומרי תיעוד, סרטונים ותמונות לכתובת מייל: sigalit@ma-tamar.co.il

2ארכיון
הקמת ארכיון דיגיטלי לתולדות המועצה.pdf