משנים תרבות ומטפחים חדשנות אקולוגית


בימים אלו הושק פרויקט הסימביוזה התעשייתית במרחב מועצה אזורית תמר ביוזמת החברה הכלכלית חבל ים-המלח, הפרויקט מתבצע בתמיכת משרד הכלכלה ובשיתוף שלו עם המשרד להגנת הסביבה, באמצעות חברת הייעוץ: ״אביב ייעוץ״.

תכלית הסימביוזה היא לספק פתרונות סביבתיים לאתגרים התעשייתיים, למעשה: להפוך פסולת, עודפי משאבים ותוצרי לוואי של ארגון אחד לחומרי הגלם של ארגון אחר.

לפני כשנה הסתיים פיילוט של משרד הכלכלה אשר הוגדר כהצלחה בו השתתפו מאות מפעלים ונמנעה הטמנה של 23 אלף טונות של פסולת!

החברה הכלכלית, חבל ים המלח שמובילה ומעצבת את החיבור בין התעשייה לקהילה, רואה בפרויקט זה צעד ראשון ומבטיח לשמירה על סביבה ירוקה ואפילו לחסוך כסף.

לתפיסת החברה הכלכלית ההתנגשות בין השניים אינה מחויבת המציאות ולנו היכולת להיטיב ולהעצים את ה ״חיים בצוותא״.

זו הזדמנות לומר תודה ולהביע הערכה למנהלי המפעלים והתושבים השותפים בפרויקט על שיתוף פעולה יוצא דופן.

משנים תרבות ומטפחים חדשנות אקולוגית