תוכניות המחלקה לשירותים חברתיים לשיפור ההתמודדות של האזרחים הוותיקים בתקופת משבר הקורונה


בימים אלו , המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף משרד הרווחה והמועצה  דואגים יותר מתמיד לתושבי האזרחים הוותיקים במועצה
אחת המטרות היא להפחית את תחושת הבדידות ולאפשר לתושבים לשפר את התעסוקה בשעות הפנאי.  לצורך כך,  חולקו לאזרחים וותיקים שהסכימו לכך י, ערכות פנאי הכוללות חוברות חשיבה, אביזרי ספורט מוטוריים, מוצרי יצירה ועוד. הערכות חולקו עי צוות המחלקה לשירותים חברתיים, רפי ביטון ,  חדש, מר רפי ביטון, המרכז את תחום האזרח הוותיק , מנהלת המחלקה, אושרית מזוז, ובשיתוף רכזי הרווחה של הגיל השלישי ביישובים.
לתוך כל ערכה, המחלקה צירפה אגרת לכל אזרח וותיק ובה מילות עדוד וחיזוק בימים אלו,  והזמנה לקבלת תמיכה רגשית עי צוות המחלקה והקהילה.
כמו כן  צורף שאלון מיפוי צרכים שחובר עי צוות המחלקה,  אשר מטרתו להכיר מקרוב את התחומים בהם התושבים האזרחים הוותיקים בכל יישוב מעוניינים לקבל הדרכה,ידע ותמיכה, וזאת במטרה לדייק את התאמת המענים לתושבים האזרחים הוותיקים לצורך שיפור איכות ובטחון החיים בקהילה, במיוחד על רקע משבר הקורונה.
בימים אלו בהם אנו נמנעים מלבקר חברים  ומשפחה אך משלימים את החסר באמצעים דיגיטליים כגון, זום ווואצפ ווידאו, לחלק מהאזרחים הוותיקים  בינינו השימוש באמצעים אלו אינו קל לתפעול.

לצורך זה חברו גוף מפעל הפיס, וביחד עם תמיכת המועצה נרכשו וחולקו 13 ערכות "מתחברים", ערכות טאבלט לשיחות ווידאו נכנסות בלבד, המופעל בקלות עי המשתמש.

המכשיר ניתן לתושבים ללא עלות בשנה הראשונה  וניתן לתושבים אזרחים וותיקים שאינם מיומנים בתפעול האמצעים הדיגיטליים הרגילים , בעזרת המכשיר, הם יכולים לדבר  וגם לראות  דרך המסך את הילדים, הנכדים,  הרופא או העובד הסוצאלי.

הפרויקט הינו ארצי , ובימים אלו  מאות בתי אב של אזרחים ותיקים בכל הארץ מרגישים בזכותו פחת לבד.

תוכניות המחלקה לשירותים חברתיים

תוכניות המחלקה לשירותים חברתיים