תקציב שנת 2021


 

תקציב שנת 2021 - דברי הסבר

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2021, תוצאת עבודה משותפת של הנהלת המועצה, ראש המועצה, אגפי ומחלקות המועצה, ואחרונים חביבים – צוות עובדי הגזברות אשר השקיע מאמצים רבים באיסוף החומר, עיבודו ועריכתו לתוצר הסופי המוגש לאישורכם.

בפתח דבריי, ברצוני לברך אתכם בפרוס שנת התקציב החדשה. נכנסתי אל תפקידי בשלהי שנה זו, בתום ארבע שנים מאתגרות בתפקידים קודמים במועצה, שנה כמנהל מחלקת רישוי עסקים, ובשלוש השנים האחרונות כסגן הגזבר.

כניסתי אל תפקיד הגזבר בוצעה בתקופה מאתגרת בחיי המועצה. מחד, תלויים ועומדים איומים חיצוניים שונים לנגוס בתקציבה ומאידך, חוסר הוודאות המתמשך הכרוך בהשלכות משבר הקורונה.

לרשות המקומית, אשר כל עבודתה מבוססת על תקציב קשיח ומאושר מראש, ועל תכניות עבודה מפורטות, המתבססות על תקציב זה ועל המשאבים הזמינים האחרים, סבילות נמוכה במיוחד לתקופות של חוסר ודאות, קל וחומר בתקופה מתמשכת זו, המתאפיינת גם בקיומו של תקציב ממשלה המשכי.

אל תקציב 2020 נערכנו בתום שנת 2019, שנת שיא בכלכלה, בתעשייה, במסחר, בתיירות ובחקלאות, ענפי הכלכלה העיקריים עליהם נשענת כלכלת חבל ים המלח. ענפים מוטי ייצוא אלה, המהווים את עיקר פרנסת תושבי האזור, מרכיבים את מרבית השירותים המוניציפאליים אותם מספקת המועצה ומהווים, בהתאם, את מקורות ההכנסה העיקריים שלה, מארנונה, אגרות והיטלים.

הפגיעה בענפים אלה השפיעה באופן מהותי על שיעורי גביית הארנונה, בדגש על מתחם התיירות. בעוד שהביקוש לשירותים כמעט ולא השתנה, חלה ירידה בשיעורי גביית הארנונה. ירידה זו, לצד פגיעה מתמשכת בהכנסות המועצה כתוצאה מהחלטות על חלוקת הכנסות מאזורי התעשייה לרשויות השכנות, חייבו אקרובטיקה תקציבית של ממש.

יחד עם זאת, נאמנים להנחיית ראש המועצה עשינו כל שביכולתנו שלא לפגוע בשירותים המסופקים לשלושת העוגנים המרכזיים של המועצה, תושבים, תיירות ותעשייה, כאשר בכל מקום בו התאפשרה התייעלות, התייעלנו תוך צמצום פעילויות לא חיוניות.

לצד התקציב הרגיל ניצב התקציב הבלתי רגיל. תקציב זה מיועד לעבודות הפיתוח, השיקום והשדרוג של אזורי התיירות, התעשייה והיישובים. צמצום או עיכוב של עבודות אלה עשוי להוות חסם לפיתוח ההתיישבות והתעשייה באזור, מהלך מהותי אותו מוביל ראש המועצה העתיד לתרום לפיתוח הנגב המזרחי כולו.

עיקר מקורותיו של התקציב הבלתי רגיל הינו קרן העודפים של הרשות, ומיעוטו, העברות משרדי ממשלה. היעדר תקציב ממשלתי מאושר, עניין שהוביל לצמצום השתתפויות ממשלה, לצד נגיסה מתמשכת של הפעילות השוטפת בקרן העודפים, עשויים להוות חסם לפיתוח האזורי. חלק גדול מהמאמצים מוקדש בימים אלה למציאת פתרונות תקציביים אשר יאפשרו את המשך תנופת הפיתוח שחווה המועצה.

כל אלה מציבים לפתחנו אתגר משמעותי בהיערכות לתקציב 2021, אשר חוסר הוודאות הגלום בו גדול אף יותר מזה שחווינו השנה. מעבר להשלכות המשבר הידועות בשנת 2020, עלינו להביא בחשבון גם את השלכות התמשכותו על המצב הכלכלי.

בסופו של יום תפקידנו למצוא פתרונות, לא להציף בעיות. זוהי הציפייה שלכם ושל הציבור מאיתנו וזהו תפקידנו, בשגרה ובעתות משבר.

לצד האתגרים מהווה המשבר הזדמנות, לכל אחד מאיתנו, להוציא מעצמו את הטוב ביותר, לגלות יצירתיות, גמישות, פתיחות, סבילות לשינויים מהירים וצדדים רבים אחרים המוציאים מכל אחד מאיתנו את המיטב.

את התקציב המוגש לעיונכם תמצאו כתקציב מאוזן, שקול ואחראי, תקציב שלהכנתו הוקדשה מחשבה רבה על מנת לגדר היטב את הסיכונים, לא מתוך היסטריה אלא מתוך שיקול דעת ראוי המניח ברובו הסתגלות לחיים לצד הקורונה והסרה הדרגתית ומושכלת של המגבלות, כזו הבאה לידי ביטוי במתווה האי הירוק וכך, השכלנו שלא לפגוע ברמת השירותים המוניציפאליים אותם מספקת המועצה.

בסיכומם של דברים, ברצוני להודות לראש המועצה על האמון הרב, החל מרגע זכייתי במכרז, ועל גישת השיתוף והשותפות אותה הוא מנחיל במועצה, לברך את עמיתתי מורן יצחקי, עם כניסתה לתפקיד המאתגר, וכמובן להודות לצוות הגזברות הנאמן – נטלי וייטר, חשבת האגף שטרחה רבות בעריכת מסמכי התקציב והוכיחה את האמון שניתן בה, נאוה ביטון, תקציבאית האגף, מלי אידל, מנהלת החשבונות הראשית, אולגה קזדן, מנהלת מחלקת הגבייה, יערית הרוש, מנהלת מחלקת מכרזים, רכש והתקשרויות ועזרא דיין, מנהל יחידת המחשוב. למנהלי האגפים שהיו שותפים מלאים למאמץ, לאורן אל נקווה, יועץ כלכלי למועצה, הנהלת החברה כלכלית, לעובדי המועצה ואחרונה חביבה למנהלת לשכת גזבר המועצה הוותיקה והנפלאה, רונית אוחנונה היקרה.

שלכם ובשבילכם,
עידן שילמן – גזבר המועצה

כנס תקציב 2021