הודעה לציבור בעלי העסקים במועצה על הנחה בארנונה


הודעה לציבור בעלי העסקים במועצה על הנחה בארנונה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה

"ביום 16.9.2020 התקבל תיקון מס' 4 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "התיקון"). בהתאם לתיקון על בעל/ת העסק המבקש/ת הנחה זו בארנונה, להגיש באופן עצמאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה). הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה תינתן על ידי המועצה לזכאים לכך באופן אוטומטי, זאת עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים. אין צורך לפנות לרשות המקומית. לבירורים, ניתן לפנות למוקד בירורים מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בטלפון : 3569* שלוחה 2. ובדוא"ל maofarnona@3.maof.co.il.

 

      לפי תכנית הסיוע, תוענק הנחה לעסקים הזכאים לכךזכאות ל-95% הנחה בארנונה מחודש יוני 2020 ועד אוקטובר 2020

  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקל, וחלה ירידה של יותר מ-60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקל ל-400 מיליון שקל, וחלה ירידה של יותר מ-80% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו זכאים למענק סיוע מהממשלה.

 

     זכאות ל-100% הנחה בארנונה עבור חודשים נובמבר – דצמבר 2020

  • עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד ב-25% בחודשים ספטמבר – אוקטובר בתקופת הסגר, יקבלו זיכוי מלא בעבור הארנונה בחודשים נובמבר–דצמבר 2020.

     תהליך קבלת ההנחה מפורט באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים > הנחה בארנונה לבעלי עסקים  וכולל שני שלבים:

 

     שלב 1 - אישור מרשות המסים למענק הוצאות.

     שלב 2לאחר קבלת אישור זה, יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה בטופס המקוון באתר של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 

    הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תעביר למועצה את רשימות הזכאים להנחה. עם קבלת האישור לזכאות, המועצה תעניק הנחה לזכאים באופן אוטומטי, ותעדכן אותם במכתב, בצירוף שובר בעבור חיוב          יתרת הארנונה (5%).

    עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור החודשים יוני-דצמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים למועצה, ככל שישנם. 

    מומלץ להתחיל במהרה את תהליך הבקשה מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, כדי לקדם את הטיפול לזכאות ההנחה

,בברכה

עידן שילמן - גזבר

הצטרפו ללוח העסקים שלנו - זה חינם !!!