שיתוף ציבור - שימור אתרים במרחב המועצה


שומרים על המורשת למען העתיד.

לעיונכם מצגת סקר אתרי מורשת, כפי שהוצגה בכנס,  ופניה לקבלת התיחסותכם :

המועצה האזורית תמר יוזמת הכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום המועצה. אחד הנושאים בתכנית זו, הוא נושא השימור, עליו אחראי יועץ השימור- אדריכל דקל גודוביץ, המשמש גם כיועץ השימור של הועדה לשימור אתרים במועצה האזורית תמר. במסגרת תכנית המתאר הכוללנית, ערך גודוביץ סקר מקיף על אתרי המורשת הקיימים בתחום המועצה ושהוקמו בין השנים 1750-1980 בקירוב (בעיקרון ללא אתרים ארכיאולוגיים מלפני 1750). בסיכומו של דבר הסקר כולל 89 אתרים המחולקים ל- 4 קטגוריות: צירים היסטוריים (10 אתרים), מרחבים נופיים (15 אתרים), אנדרטאות (13 אתרים), ואתרים בנויים (51 אתרים).

במסגרת "שיתוף ציבור" אנו פונים אל הציבור הרחב בכלל ותושבי המועצה בפרט כדי להיות מעורבים בתהליך שימור המורשת ואתריה, שנועדה עבורם ולמען הדורות הבאים. שימור עם שיתוף הציבור, עם הבנתו את חשיבות הנושא, והירתמותו לנושא- הם בסיס להצלחה. אנו רואים את השימור כהזדמנות משותפת לשילוב בין חדש וישן, בין פיתוח ושימור.

לכן, אנו מציגים את רשימת האתרים שנסקרו בשלב ראשון, כדי לשמע את דעתכם עליה, ולשמע על אתרים נוספים שצריכים להיכלל ברשימת אתרי המורשת הסופית - כי המורשת היא שלכם.

אז אם אכפת לכם מהמורשת שלכם ושסביבכם, עיברו על האתרים שכבר נסקרו, והוסיפו לנו עוד אתרים- כאלה שאתם אוהבים, כאלה שרק אתם מכירים, כאלה שהם חלק מהתרבות שלכם, כמו מקום כינוס, בילוי, או טבע ייחודיים, שיוכנסו לתכנית השימור ויישמרו גם לדורות הבאים.

נשמח לשמוע את דעתכם !

שלחו אלינו מייל לכתובת המצ"ב (לאוה)

 

אוה קרטש קונטנט
רכזת תוכניות
08-6688840