פטור מארנונה לעסקים


הודעה חשובה לבעלי העסקים במועצה אזורית תמר ולמלונות ים המלח :

עסקים שנפגעו בתקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה.

מצ"ב המסמכים המפרטים הנחיות אלו, ודרך הפניה להגשת בקשותיכם למח' הגביה במועצה.

בברכת שנה טובה לכולכם,

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תיקון מס 4 התש"פ 2020

מנגנון פטור מתשלום הארנונה