רוצים לשמור על הסביבה?

יש לנו 10.000 ש"ח בשבילכם!


קול קורא רשותי לפרויקטים בנושא "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" באמצעות ו/או במימון המועצה והמשרד להגנת הסביבה.

במסגרתו של קול קורא זה פונה הרשות באופן יזום לקהילה המקומית, לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים, כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילת הרשות.

מטרת קול קורא זה לאפשר לקהילות שונות ברשות הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית-חברתית,

לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים את תחושת השייכות למקום, ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.

לחצו כאן למסמך המפורט 

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 03/09/20 לגב' שרית מויאל למייל saritm@negevenv.org.il

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא, ניתן לפנות לגב' שרית מויאל

בטלפון שלוחה 3 08-9953224.


תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!