הקלות ותמיכות לתושבי המועצה בתקופת משבר הקורונה


בימים כאלה, שכל תחומי החיים מטולטלים במידה זו או אחרת, בעקבות השלכות המגיפה העולמית - חשוב מאוד לכל אחד מאיתנו לדעת שקיים חוסן קהילתי במקום בו הוא נמצא. חוסן קהילתי מורכב ממספר מרכיבים כגון: יעילות קולקטיבית של הקהילה, מנהיגות, מוכנות והיערכות למעבר לשגרת חירום, קשר ליישוב ולרשות, ואחרון חביב- אמון חברתי.

אמון חברתי מוגדר כאמונה ביושרם ובאמינותם של אחרים בסביבתנו החברתית. זהו מרכיב חשוב בחוסן הקהילתי והחברתי, אבל חשיבותו בהתמודדות עם מגיפה גדולה והשלכותיה חשובים עוד יותר. אמון חברתי כולל מעורבות ואחריות הדדית בין מרכיבי הקהילה, אך לא רק. מושג זה פירושו היכולת של הקהילה לייצר ולהנגיש תמיכות מעשיות, כמו גם סיוע רגשי וחומרי כאחד. הידיעה של כל אדם מהיישוב, כי יש מאחוריו מערך סיוע ותמיכה בכל רגע נתון בו יזדקק לה, מגבירה את תחושת האמון החברתי, ובכך תורמת לחוסן הקהילתי.

הנגשת המידע ודרכי ההתקשרות עם מערכי הסיוע הקהילתיים, המועצתיים והלאומיים, חשובה ביותר לתרומתה לתחושת החוסן.

במאר זה ארכז עבורכם את מכלולי הסיוע והתמיכה החומרית אשר המועצה מעמידה לרווחת התושבים במיוחד בתקופת משבר זו.

ועדת חריגים - ועדה לסיוע כלכלי של המועצה לנפגעי משבר הקורונה

המועצה פועלת במסגרת ועדת חריגים מזה כשנתיים במתן עזרה כלכלית למשפחות שנקלעו לקשיים ועומדים בתנאי הסף לסיוע. עם פרוץ הקורונה, המועצה התאימה והגדילה את מנגנון הסיוע בהתאם  לצרכי המצב המשברי שנגרם למשפחות רבות. מנגנון סיוע זה ייחודי מאוד, מאחר ומדובר בתקציב אשר המועצה מייעדת לתמיכה וסיוע למשפחות אשר נקלעו למשבר, מתוך תפיסה של אחריות וערבות לתושבים. הפנייה לוועדה הינה  ללא צורך בפתיחת תיק לקוח במחלקה לשירותים חברתיים, ונעשית תוך שמירה על סודיות ופרטיות מירביים. ניתן להגיש בקשה באמצעות מילוי טופס ידני או מקוון הנמצא באתר המועצה ולצרף את המסמכים הנדרשים.

אנוכי, כמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עומדת לרשותכם לכל שאלה וסיוע בהגשת הבקשה.

מידע על אופן הגשת הבקשה לוועדת חריגים פרוס לרשותכם בלחיצה כאן.

מסלולי פנייה לבקשת הנחה בארנונה

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, הרשות מעמידה לרשות התושבים זכאות  קיימים באמצעות שני מסלולי הגשת בקשה לארנונה. עבור כל אחד מהם קיים באתר המועצה טופס הגשת בקשה באופן ידני או מקוון.

1. הגשת בקשה הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים - על פי תקנות הדין של מסלול זה, עבור האוכלוסיות הבאות ישנה אפשרות לבדיקת הנחה בארנונה בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק: אזרחים ותיקים, נכים, עולים חדשים, הורה יחיד לילדים עד גיל 18 ובעלי הכנסה נמוכה.

להגשת טופס בקשה להנחה כללית באתר המועצה לחצו על אחת משתי האפשרויות המוצגות בפניכם: טופס ידני או טופס מקוון.

2. הגשת בקשה הנחה מתשלום ארנונה על פי הגדרת "נזקק" -  מסלול בקשה להנחה בארנונה במסגרת ועדת הנחות בארנונה של המועצה. ועדה זו הינה ועדת חובה של הרשות ותפקידה לבחון את זכאותם של תושבים להנחות על פי קריטריונים שקבע החוק המתכנס למטרה זו.

נזקק על פי הגדרת  החוק הינו "מי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי  או מתמשך  שלו או של בן משפחתו, או מי שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי".

ניתן להגיש בקשה להנחה במסלול זה באמצעות פנייה על גבי טופס בקשה הנמצא באתר בעזרת טופס ידני או טופס מקוון בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

הפחתה בתשלום עבור פעוטונים אשר באחריות המועצה

כחלק מתהליך מתמשך של המועצה אשר שמה לה למטרה להוזיל את יוקר המחייה ביישובי תמר, בדגש על נגזרת המשפחות הצעירות וכחלק מהמאמץ המועצתי הכולל להקל על התושבים שנפגעו ממשבר הקורונה, יוזל שכר הלימוד החודשי הבסיסי בפעוטונים ב- 250 ₪. שכר הלימוד יעמוד על 1700 ₪ לחודש לילד (לא כולל הזנה).

מצורף דף המידע של מנהלת הגיל הרך המועצה, גב' תמי מסלם בלחיצה כאן.

השתתפות המועצה במערך השירות הטיפולי, הפסיכולגי והמשפחתי

במסגרת מרכז הטיפול בפרט ובמשפחה של המחלקה לשירותים חברתיים, המועצה ראתה לנכון לקחת חלק בהשתתפות בעלות של שירות מקצועי וחשוב זה, גם לתושבים שאינם לקוחות וזכאי משרד הרווחה.

הנגשת השירות המקצועי והחיוני לרווחת הפרט והמשפחה בתוך היישובים וההשתתפות החלקית של המועצה בעלות הטיפולים, הינה צעד חשוב בהגברת החוסן של הפרט והקהילה, במיוחד לנוכח השלכות משבר הקורונה על ההתמודדות הרגשית והמשפחתית.


לפרטים על מערך השירות והעלויות ניתן לפנות ישירות אליי - אושרית מזוז, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים / 050-2104131

בתקווה לימים בריאים בטוחים וטובים יותר.