ועדת גבולות דרום


ביום רביעי, 24/06/2020 התקיים במשרד הפנים, דיון נוסף בועדה הגיאוגרפית דרום, לנושא חלוקת הכנסות מתמר, לרשויות רבות במרחב הנגב, גם יהודים וגם בדואים.

ראש המועצה, ניר ונגר ממשיך את המלחמה שהחלה כבר לפני שלוש שנים. להזכירכם: הוועדה הגאוגרפית דרום עוסקת בבחינת שינוי גבולות שיפוט, שינוי מעמד מוניציפאלי וחלוקת הכנסת בדרום הארץ, במקום בו קיים מחסור במשאבים ובפיתוח כלכלי שמתבצע באמצעים מוגבלים.

הוועדה הגאוגרפית דרום החלה לעבוד בחודש יולי 2017, עד כה חלק מהנושאים שנבחנו על ידי הוועדה הינם:

שינוי גבולות מועצה מקומית להבים בין מועצה אזורית בני שמעון

שינוי גבולות בין מועצה מקומית אופקים למועצה אזורים מרחבים

נבחנו סוגיות של נושא חלוקת הכנסות ממועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

חלוקת הכנסות ממישור רותם שבמוא"ז תמר וחלוקת הכנסות מבסיס נבטים,

בין היתר, עסקה הוועדה באזור אילת וחבל איילות בנושא נמל התעופה על שם אילן ואסף רמון  וחלוקת הכנסות מארבעה בסיסי צה"ל ממוא"ז רמת נגב לחמש רשויות.