דוח איכות הסביבה לשנת 2019


שלום רב,

מצ"ב דוח שנתי ניטור מסכם לשנת 2019, להלן עיקרי הדברים:

דוח שנתי - ניטור סביבתי מ.א תמר

אוויר

מערכי הניטור הרציפים במפעלים כוללים שלושה מעגלים: ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות, ניטור רציף של חומרים מסוכנים בגדר וניטור איכות האוויר בתחנות הניטור ההיקפיות.

  1. מערך ניטור הרציף בארובות המפעלים - כיום מחוברות 22 ארובות למערכות ניטור רציף מפעליות. עבור כלל הארובות שמחוברות למערך הניטור היחידה הסביבתית מבצעת פיקוח לאיכות הנתונים המתקבלים, ניתוחים והשוואתם לערכי סף כמצויין בהיתר הפליטה. בנוסף, מבוצע פיקוח על יישום שיטות הבקרה בהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה המבוססים על שיטות אבטחת איכות אירופאים קפדניים. מעקב נוסף מבוצע אחר תקלות ופעולות תחזוקה על בסיס יומי.
  2. מערכי ניטור פליטות חומרים מסוכנים, הנם המעגל השני של הניטור הממוקם על גדרות המפעלים. תפקיד מעגל זה הוא להתריע מפני חריגות של חומרים מסוכנים מעל לערכי סיכון (1PAC). המערכות הנ"ל  משדרות מסרון לפלאפונים של כוננות היחידה הסביבתית, בכל עת בה קיימת חריגה מערכי הסיכון.
  3. בשטח מועצה אזורית תמר קיימות כ-11 תחנות ניטור אזוריות באזור מישור רותם וים המלח, מטרת התחנות היא לנטר השפעות סביבתיות  מהתעשייה. התחנות מוצבות בסביבת יישובי המועצה ואזורי התעשייה. כך למעשה ניתן לראות השפעות של שינויים תהליכיים במפעלים והשפעותיהם על הסביבה.

טיפול וניטור מטרדי ריח-  בימים אלו מבוצעים מגעים אחרונים לקראת התקשרות עם חברת "מטאו-טק". התקשרות זו תיתן לנו מענה לביצוע ניתוחי עומק של מהלך המזהמים בעת תלונות ריח.

שפכים-  נבנתה תכנית דיגום שפכים מקיפה לשנת 2019 . נדגמו בוצות, בריכות ופיאזומטרים במישור רותם ובמפעלי ים המלח.

מעיינות - היחידה מבצעת מדיי שנה דיגום עבור קביעת איכות מי המעיינות בתחום המועצה, במהלך השנה בוצעו כ-13 דיגומי מעיינות.

קרקעות - במהלך השנה בוצעו אנליזות של בוצות במפעלים, על מנת לאפיין אותם ולקבוע דרכי טיפול.

במידה ואתם מעוניינים בהסברים נוספים, נשמח לענות ו/או להציג בפניכם את הנושאים שהועלו בדו"ח בהרחבה.

ניתן לפרסם דו"ח זה כולו או חלקו באתר המועצה.

תודה רבה להדר לוי שמרכזת, מנטרת ומפקחת במקצועיות על תחום זה ומאפשרת למועצה האזורית וליחידה הסביבתית להיות בין המובילים בתחום הניטור בארץ.

 

בברכה,

איילה אברהמי-גובר

מנהלת היחידה לאיכות הסביבה, נגב מזרחי


תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!