פרויקט "מדע בגן"


פרויקט "מדע בגן" הינו פרויקט של שיתוף פעולה בין מו"פ מדבר וים המלח וגני הילדים במועצות האזוריות תמר ומגילות.
במסגרת הפרויקט מגיעים חוקרי המו"פ לגני הילדים במרחב ומעבירים פעילות חינוכית מדעית וחווייתית לילדי הגן,  במהלך הפעילות מתנסים הילדים באתגרים מעולם המדע ולשעה קלה הופכים למדענים צעירים.
הם מעלים שאלות מחקר מהעולם הקרוב להם, מתכננים ומבצעים ניסויים. הילדים חוקרים את תופעות מזג אויר על גווניו המרובים ,בונים שבשבות רוח , עורכים ניסויים במטרה להבין את תכונות המים ולומדים על החמצן כחומר בעירה , הם לומדים על המושגים ריכוז , צפיפות, מלחים  וציפה כהסבר לתופעות בים המלח ולומדים על צמחי מדבר וסוד הישרדותם בסביבת קיצון. 
 
פרויקט  זה מאפשר מפגש ראשוני לילדים עם עולם המדע והנו חלק מתוכנית כוללת שמעביר המו"פ האזורי בבתי הספר היסודיים והתיכון, במטרה לחזק אצל הילדים את יצר הסקרנות והלימוד העצמי המבוסס על חקר והתנסות, תוך מפגש בלתי אמצעי עם מדענים. לכל שכבת גיל גובשה תוכנית מותאמת.
 

2.jpe

1.jpe

3.jpe