*מענקים וסיוע כלכלי (שירותים לאזרח)
מליאת הכנסת אישרה תוכנית סיוע כלכלית לשנים 2021-2020, בין עיקרי התוכנית:
הטבות במתן דמי אבטלה
• מתן דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת עד יוני 2021 או עד ששיעור בלתי המועסקים יירד ל-7.5%.
• קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים
• קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום
• ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה
• מתן דמי אבטלה מלאים למשתתפים בהכשרה מקצועית ולהורים מתחת לגיל 28.
קצבאות
תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 (נכות, זקנה, הבטחת הכנסה ומזונות).
מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה
תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 (נכות, זקנה, הבטחת הכנסה ומזונות).
מענקים וסיוע לעצמאים ובעלי עסקים
מתן מענקים לעצמאים ובעלי עסקים לפי מדרג הכנסות ולבעלי עסק חדש. כמו כן הוארך תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021.
פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות
משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ-6 שנים), עד ל-7,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), למי ששכרו נפגע, כהוראת שעה למשך 6 חודשים.
אנשים עם מוגבלות
ההכנסה שאנשים עם מוגבלות יכולים להרוויח ללא קיזוז מקצבת הנכות (הדיסריגרד) תגדל ותעמוד על 5,300 שקל עד לחודש יוני 2021.
משיכה מפיקדון חיילים משוחררים
משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות.
מענק לכל אזרח
מליאת הכנסת אישרה חלוקת מענקים חד-פעמיים לאזרחי ישראל. במסגרת זו נקבע:
בעד ילד - 500 שקל, עד לילד הרביעי במשפחה
עבור הילד החמישי והלאה - 300 שקל. 
עבור תושב ישראל מעל גיל 18 או נער או נערה נשואים - 750 שקל.
אוכלוסיות מקבלי קצבאות וגמלאות שונות - תוספת של 750 שקל למענק.

למידע נוסף באתר פיקוד העורף 

פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף 

קונים אבל אחרת.pdf