פורטל חירום לאומי שהוקם במיוחד בשיתוף הגופים הרלוונטיים

פיקוד העורף-01
 הקליקו !