אני מעונין שתצרו איתי קשר טלפוני לצורך  תיאום פגישה עם עו"ס של המחלקה לשירותים חברתיים לצורך הפנייה לקבל טיפול במרכז הטיפול לפרט ולמשפחה.