לידיעתכם, המועצה איננה יכולה ואסור לה על פי חוק להתערב בהכרעות התובע העירוני - המהווה הסמכות היחידה המורשית  על פי החוק לדחות/לקבל ערעור בנושא חניה.

לשם הגשת ערעור על דו"ח החנייה יש לפנות בכתב לחברת הגביה של המועצה.

בפניה יש לציין את הפרטים הבאים:

  • שם מלא של הפונה.
  • כתובת מלאה של פונה.
  • צילום תעודת הזהות וספח של בעל הרכב / בעל הדו"ח.
  • מספר דו"ח החנייה.
  • מספר הרכב.
  • יש לציין ולפרט במכתב ההסבר את מהות הבקשה, עם כל הפרטים המתבקשים.

במידה ומדובר בערעור על דו"ח שהתקבל למרות שדמי החנייה שולמו -  יש לצרף למכתב את צילום הקבלה של דמי החנייה ששולמו.