הכשרת בני הנוער במסגרות שונות לעידוד מעורבות בקהילה. קורס עזרה ראשונה- מאפשר להם לקחת חלק במערך של עזרה ראשונה יישובית בימות שגרה וחירום. קורס מדצי"ם – השתלבות במערך ההדרכה בתנועת הנוער ובכלל.

השתלמויות ומפגשי עבודה לצוות ההדרכה

השתלמויות שנתיות לצוות ההדרכה ומפגשי עבודה קבועים לבניית תוכניות עבודה ויישומם