מלגות ראש המועצה לסטודנטים לשנת תשפ"א - 2021

           קריטריונים לקבלת מלגה:

 1. סטודנט  החל מהשנה הראשונה  ללימודיו,  הלומד באחד מן המוסדות המוכרים מטעם המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).
 2. לימודים במכללות יידונו בנפרד בועדת חריגים ובהתאמה לצרכי האזור.
 3. סטודנט ששירת שירות צבאי/לאומי עד 10 שנים מיום השחרור והוריו מתגוררים באחד מישובי המועצה, לפחות 3 שנים.
 4. סטודנט רשאי לפנות לקבלת מלגה במשך שלוש שנים בלבד, גם אם לימודיו אורכים יותר (למעט לימודי רפואה בהן יקבל עבור 4 שנים).
 5. סטודנט זכאי למלגה בתנאי ששילם לפחות 50% משנה אוניברסיטאית ע"פ המל"ג.
 6. סכום המלגה יהיה שווה לכל הזכאים וייגזר מהתקציב באותה שנה.
 7. המלגה תחולק בשתי מנות: 3,000 ₪ יינתנו לכל הזכאים. 1,000 ש"ח נוספים, יינתנו במנה שנייה ולאחר ביצוע פרויקט למען הקהילה  (הרצאה, ליווי טיולים, עזרה באירועים אזוריים ועוד) ובתנאי שיעבור את אישור ועדת המלגות.
 8. המלגה תוענק באופן אישי ע"י ראש המועצה לסטודנט /אחד מבני משפחתו , בתיאום מראש.
 9. לימודי מכינה ו/או קורס פסיכומטרי לא יוכרו לצורך קבלת המלגה.
 10. יש למלא את הטופס בהתאם ולצרף את כל האישורים המתבקשים.

אישורים/מסמכים שיש לצרף:

 • טופס בקשה לקבלת מלגה- רצ"ב.
 • פרויקט למען הקהילה – כמפורט בטופס המצורף.
 • טופס אישור תושבות של ההורים חתום ע"י מזכיר היישוב.
 • צילום ספח תעודת זהות בו מצוין מקום המגורים של ההורים .
 • אישור על גובה שכר הלימוד + אישור תשלום (אישור חתום או קבלות)
 • אישור לימודים מהמוסד האקדמאי,  היקף שעות הלימוד השבועיות.
 • תעודת שחרור/אישור על שירות לאומי.

 

מידע על פרויקט למען הקהילה – מלגות תשפ"א

ועדת המלגות בישיבתה האחרונה החליטה על  שילוב מקבלי המלגות בפעילות למען הקהילה.

כפועל יוצא מן ההחלטה ומתוך הבנה למגבלות השונות העומדות בפני הלומדים אנו מציעים מספר אפשרויות לביצוע תכנית המעורבות הקהילתית.

כל מקבל מלגה יידרש ל 20 שעות שנתיות של תרומה לקהילה/ פעילות התנדבותית, על מנת לקבל את המלגה.

לפניכם מספר אפשרויות למתן שירות בקהילה –

 1. מעורבות טיפולית בחינוך– סטודנטים המתמחים בנושאי טיפול חינוכיים – ליווי ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 2. מעורבות תרבותית – שרותי סאונד, גרפיקה, צילום ותיעוד, עזרה בהפקת אירוע.
 3. ילדים ונוער – ליווי טיולים, פרויקטים, קייטנת קיץ ועוד.
 4. מחשבים – צמצום הפער הבין  דורי – קורס מחשבים, אפשרות נגישות למחשבים לכל גמלאי, התמצאות באתרי אינטרנט ממשלתיים ועוד.
 5. הצעות נוספות על פי הצעת המועמד ולאחר אישור ועדת המלגות.

את בחירתכם יש להגיש ביחד עם טפסי בקשת המלגה. הצעות נוספות יש להביא בפני ועדת המלגות לאישור .

כמו כן, יש לפרט את תכנית העבודה מול הקהילה כולל לוח זמנים.

לא תאושר מלגה ללא התחייבות לביצוע הפרויקט.

בקשות על גבי טופס  (מצ"ב) יש להגיש עד לתאריך 15.6.2021 .

לבירורים ופרטים נוספים, ניתן ליצור קשר במייל : matnas@ma-tamar.co.il  או בטל: 08-6688834  

כל בקשה תעלה לדיון בוועדת מלגות.

 שלכם, ועדת המלגות

 

 

לינוי מלול
מזכירת מתנ"ס
08-6688834

1
פרטים אישיים
2
פרטים על הלימודים
3
פרויקט למען הקהילה
4
צירוף אישורים

מסלול לימודים * שדה חובה

שנת הלימודים הנוכחית הינה שנת הלימודים * שדה חובה

האם בעברת קיבלת מלגה מהמועצה * שדה חובה

Browser not supported

 

 

לא תאושר מלגה ללא התחייבות לביצוע הפרויקט

פרויקטים למען הקהילה * שדה חובה

 

הורידו את טופס "אישור תושבות" וצרפו אותו חתום לטופס:

טופס אישור תושבות