• המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מובילים החל מ-2004 את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק, שמטרתו להביא ליישום עקרונות הקיימות בבתי הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר. המודל מבוסס על עקרונות למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים, ופעילות תלמידים שמקדמת שינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".
  • בית הספר היסודי "תמר" הינו בית ספר "ירוק מתמיד". בית ספר ירוק מתמיד נדרש לעמוד בקריטריונים רחבים יותר: עליו לעמוד בכל הקריטריונים של בית ספר ירוק במשך שנתיים לפחות, להפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו ולהרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר. כלומר, החינוך הסביבתי בבית הספר מתמשך ומהווה חלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי.
  • תיכון עין גדי הינו בית ספר "ירוק"
  • ימי ניקיון – אחת לשנה  תלמידי בית הספר היסודי תמר, יוצא לנקות את סביבתו הקרובה, נחל ונחל בוקק.
     תלמידי תיכון עין  יוצאים לנקות את החפים הבלתי מוכרזים

ביהס ירוק