• האסבסט מופיע בטבע כמינרל עשוי סיבים דקים וארוכים. סיביו חזקים מאוד, עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני חזק וכימיקלים ומאופיינים באורך חיים רב. שימש  בעיקר כחומר בניה, לייצור לוחות לכיסוי גגות וקירות חיצוניים במבני תעשייה, במבני חקלאות, צינורות מים וביוב, מרזבים, ארובות, רעפים ואדניות.
  • סכנות בריאותיות- האסבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכן ,והוכח כחומר מסרטן בבני אדם. חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום לשלוש מחלות: סרטן הריאה,  מזוטליומה -  סוג של סרטן הפוגע בקרום הריאות, בקרום הבטן או בקרום הלב.
    ואסבסטוזיס- מחלה הגורמת להצטמקות הרקמה הריאתית ,לקוצר נשימה ולירידה בתפקוד הריאה.
  • אסבסט פריך שימש בעיקר לבידוד בתחנות כוח ובתעשייה ונחשב בדרך כלל כבעל פוטנציאל גבוה לשחרור סיבים
  • אסבסט צמנט הוא חומר מורכב מתערובת המכילה עד 10% סיבי אסבסט והיתר מלט ומים, על כן הנו בעל פוטנציאל נמוך יותר לשחרור סיבים בשל היות סיבי האסבסט כלואים במטריצה של מלט.
  • טיפול באסבסט לאור המידע הקיים כיום, מבנים מכילים אסבסט- צמנט אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב תקין ולא מתפורר, ואין מבצעים בהם פעולות של ניסור, קידוח, ליטוש ,ניסור ,השחזה ,שיוף וכל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ופיזורו באוויר. אולם מומלץ לצבוע מוצרים ישנים יותר בצבע שמכיל דבק ועמיד בפני פגעי מזג האוויר למניעת שחרורם של סיבים ,זאת מבלי לשייף אותם בטרם צביעה.
  • פינוי אסבסט במקרה שמתעורר הצורך בביצוע עבודת אסבסט , לרבות פירוק ופינוי לוחות אסבסט צמנט, יש לפנות לקבלת אישור "הועדה הטכנית לאבק מזיק", בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה. ועדה זו הינה גוף סטטוטורי המופקד על הטיפול באסבסט.
    בכל עבודה ששטחה עולה על 50 מ"ר יש למנות מפקח בעל היתר לביצוע עבודות אסבסט מטעם הועדה , ולהגיש באמצעותו לאישור הועדה תוכנית מפורטת הכוללת תיאור של עבודת האסבסט המבוקשת, יש לבצע בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות, יש לסלק את הפסולת לאתר מסודר ולשלוח לועדה דו"ח סופי לאחר סיום העבודה. מתחת ל 50 מ"ר יכול קבלן רגיל לבצע את העבודה , אך חשוב שתעשה על פי הנחיות לעבודה עם אסבסט אותן ניתן למצוא ביחידה הסביבתית או באתר של המשרד לאיכות הסביבה.