טבלת אנשי קשר - מזכיר
שם תפקיד טלפון מייל
יובל מסילתי מזכיר המועצה 08-6688805 Yuvalm@ma-tamar.co.il
רן אורפני מבקר וממונה תלונות הציבור 08-6688819 ranorp@ma-tamar.co.il
סיגלית שקד עוזרת המזכיר והממונה על חוק חופש המידע 08-6688823 sigalit@ma-tamar.co.il