טבלת אנשי קשר - מזכיר
שם תפקיד טלפון מייל
רן אורפני מבקר וממונה תלונות הציבור 08-6688819 ranorp@ma-tamar.co.il
סיגלית שקד עוזרת המזכיר והממונה על חוק חופש המידע 08-6688823 sigalit@ma-tamar.co.il

משאבי אנוש

טבלת אנשי קשר - משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון מייל
אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש 08-6688801 AYALA@ma-tamar.co.il
רונית היימן מזכירת משאבי אנוש ואחראית נושא כ"א 08-6688871 ronith@ma-tamar.co.il
נעמה מזרחי פקידת כח אדם 08-9448761 Naamam@ma-tamar.co.il

פיקוח, חניה וביטחון

טבלת אנשי קשר - פיקוח, חניה וביטחון
שם תפקיד טלפון מייל
בני בן שושן מנהל מחלקת פיקוח ובטחון 08-6688889 beni@ma-tamar.co.il
רוני טל סגן מנהל מחלקת פיקוח ובטחון 08-6688814 Ronital@ma-tamar.co.il
רויטל לובטון מזכירת מחלקת פיקוח ובטחון 08-6688877 revital@ma-tamar.co.il