שם תפקיד בחירום

יעקב אקריש

ראש מכלול פס"ח ואוכלוסיה

גלית הרמן

ראש מכלול משאבי אנוש ועובדים זרים

סימה שוורץ

ראש מכלול חינוך וקהילה

עפרה גזית

ראש מכלול תיירות

סיון טויטו            

ראש מכלול מידע לציבור                                        

גיא דוננפלד ראש מכלול הנדסה ותשתיות
אבי כהן ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה
דודי קדוש    וועדה חקלאית לשעת חירום