שם המדריך

מורים: אוראל רוזליו, רגב אשכנזי, אמיר גנאש

אודות החוג

פסנתר נחשב לעומד בבסיס המוסיקה. פסנתר מהווה דרך יעילה מאוד ללימודי תיאוריה ותווים, פיתוח חוש הקצב והקואורדינציה ועבודה על מוטוריקה עדינה של האצבעות. לימודי הפסנתר מתאימים לילדים מגיל 6

ימי פעילות ומוקד פעילות -חודש חשיפה (ספטמבר)

תאריכי פעילות בחודש ספטמבר: 1,8,15,22
מוקד הר עמשא:

אמיר גנאש- ימי ראשון:
א-ג: 15:00-16:45
ד-ו: 17:00-18:45
ז-יב+בוגרים: 19:00-21:00
אמיר גנאש- ימי שישי:
09:00-13:00
מוקד עין גדי:
רגב אשכנזי- ימי רביעי:
א-ג: 15:00-16:45
ד-ו: 17:00-18:45
ז-יב+בוגרים: 19:00-21:00
מוקד כיכר סדום:
אוראל רוזליו- ימי ראשון:
א-ג: 15:00-16:45
ד-ו: 17:00-18:45
ז-יב+בוגרים: 19:00-21:00
אמיר גנאש- ימי שלישי:
א-ג: 15:00-16:45
ד-ו: 17:00-18:45
ז-יב+בוגרים: 19:00-21:00

ימי פעילות ומוקד פעילות - קבוע

מוקד הר עמשא:
אמיר גנאש ימי ראשון: 15:00-21:00, ימי שישי: 09:00-13:00
מוקד עין גדי:
רגב אשכנזי- ימי רביעי: 15:00-21:00
מוקד כיכר סדום:
אוראל רוזליו- ימי ראשון: 15:00-21:00
רגב אשכנזי- ימי ראשון: 15:00-21:00
אמיר גנאש- ימי שלישי: 15:00-21:00