יחידת הנוער של המועצה האזורית "תמר" שותפה לפרויקט חילופי נוער בין ישראל וגרמניה כאשר המטרה לייצר הזדמנות להכרות בינאישית בין נוער גרמני וישראלי. משלחות הנוער מישראל וגרמניה תוך כדי האירוח ההדדי מאפשרות לנו שיח על קיימות, זיכרון והנצחה וההיסטוריה של שתי המדינות ואיפה זה פוגש את בני הנוער היום ומה תרומתם לחברה לעתיד.

חילופי נוער בישראל 2015

נוער בגרמניה קיץ 2015