קייטנות ילדים – פעילות במסגרת חופשות מבתי הספר במסגרת מועדוניות היישובים.

פעילות נוער – פתיחת מועדוני נוער, פעילויות יישוביות ופעילות שיא מועצתיות.

עבודת נוער בחופשות - חוק העסקת בני נוער