הכוונה לקראת שירות משמעותי על ידי חשיפת הנוער למסגרות של שנת שירות, מכינה ושירות צבאי משמעותי.

התנדבות נוער - ליווי מערך ההתנדבות של בני הנוער בקהילות בתכנית "מחויבות אישית" ועל פי תחומי עניין.