תנועת הנוער הפועלת במועצה הינה תנועת האיחוד החקלאי. חברי קומונת כיכר סדום הינם הגרעינרים הפעילים בכל אחד מהמוקדים. פעילות התנועה כוללת פעילות

שכבה הצעירה (שכב"צ- ד-ח)

שכבה הבוגרת (שכב"ג- ט-יב)

כמו כן, ישנם מפעלים וטיולים על פי תוכנית שנתית של תנועת הנוער.

במוקדי כיכר סדום ועין גדי:

יום סניף– יום שלישי בין 17:00-19:00

פעילות שכב"ג – יום חמישי בערב

לאתר האיחוד החקלאי - לחץ