*לקובץ חוגים נגיש, יש ללחוץ כאן.

מידע נוסף, גביה ושעות קבלת קהל

מידע ובירורים יתבצעו במשרדי מתנ"ס תמרית אצל לינוי מלול,  בטלפון: 08-6688834 או בכתובת מייל: matnas@ma-tamar.co.il

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה'  10:00-15:00

 

בירורים בנושאים כספייםיתבצעו במחלקת הגביה, בטלפון: 08-6688903 או בכתובת מייל: gvia@ma-tamar.co.il

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות: 15:00 -09:00

מדיניות ותקנון:

 • חוגי המועצה יפעלו על-פי לוח החופשות של משרד החינוך (למעט חופשת הפסח).
 • ייתכנו שינויים בימים ובשעות לאחר סיום ההרשמה, כל שינוי יתעדכן בפורטל.
 • פתיחתו של כל חוג או סדנה והמשך פעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

תנאי הרשמה וקבלת משתתפים:

 • השתתפות בחוג מותנית בהרשמה ובמתן פרטי תשלום מראש עבור כל השנה.
 • משתתף שלא נרשם דרך המערכת ממוחשבת לא מסר פרטי אשראי לביטחון לא יוכל להשתתף בחוג כולל שיעורי ניסיון (אנא, אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה לא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר התשלום).
 • חוגים שונים מחייבים תוספת תשלום על חומרים וציוד או דמי שחקן . לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם גם את התוספת הנדרשת.
 • בחוגים שונים ישנם ימי שיא ופעילויות שונות, שבחלקם ייתכנו חיובים נוספים אשר יוצגו בנפרד בהתאם לחוג ולתוכנית השנתית.
 • עלות הפעילות השנתית נקבעת על פי תחשיב ממוצע שנתי בו נלקחו בחשבון זמני חופשות וחגים, ע"פ רשימת החופשות של הרשמית של משרד החינוך.
 • התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.
 • מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך או המתנ"ס, יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתאום מראש.
 • לא יינתן החזר כספי, עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים.
 • בתהליך ההרשמה לכל החוגים נדרש לצרף מספר אישורים כמו: הצהרת בריאות, אישור צילום ועוד. ללא צירוף כלל המסמכים הרלבנטיים בהתאם לתחום החוג לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההרשמה.
 • לא תינתן האפשרות להירשם לחוגים לשנת תשפ"ב במידה וטרם הוסדר חוב של שנה קודמת.

תשלום:

 • התשלום עבור פעילות החוגים יתבצע באמצעות העברה בנקאית (עבור סך כל ההתחייבויות לשנה מראש), כרטיס אשראי, צ'קים (עבור סך כל ההתחייבויות לשנה מראש), במזומן או  בתשלום מראש. (באתר האינטרנט ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד).
 • ניתן לבצע תשלום במשרדי אגף החינוך/מחלקת גביה במועצה דרך הטלפון או בהגעה למשרדים בימי ושעות פעילות המשרד. לפרטים: 08-6688983
 • מחיר הפעילות הוא שנתי, ומתומחר על פי חודשי הפעילות לאורך השנה. בכפוף לתוכנית הפעילות.
 • דמי ההשתתפות לפעילויות השונות, ישולמו עד 10 תשלומים רצופים ושווים (אלא אם צוין אחרת). גובה התשלום לא ישתנה על פי מספר המפגשים באותו החודש.
 • בפעילויות מסוימות תיתכן גביית רשות נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו'.
 • לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים.
 • משתתף שנרשם באמצע השנה, ישלם תשלום מלא החל מהחודש בו נרשם.
 • בקשה להקלה בתשלום או בתנאי התשלום ניתן להגיש דרך המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, או בפנייה לרכז החוגים ובחינת המקרה בוועדת חריגים.
 • בקשה להנחה בחוג ראשון לפי מבחן הכנסה, ניתן להגיש אל רכז החוגים ו/או באתר המועצה.

ביטול השתתפות:

 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, אי עמידה בתשלומים או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה התשלום רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.
 • החל מה15 לחודש פברואר לא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בחוג.
 • תינתן אפשרות לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל.
 • מחלקת חוגים לא תיענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.
 • עלות ביטול חוג: 50 ₪ עבור דמי טיפול. יש למלא טופס בקשה לביטול חוג בקישור כאן או במזכירות המחלקה.
 • ביטול השתתפות בחוג בעקבות מחלה או פציעה, יתאפשר בהצגת אישור רפואי רלבנטי ומהימן, ו/או במקרים חריגים באישור רכז החוגים וועדת חריגים.
 • היעדרות עקב מחלה/ פציעה – יש לדווח מוקדם ככל שניתן לרכז החוגים.
 • בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במחלקת החוגים.
 • ביטול השתתפות בחוג יכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב, במייל או בפקס ע"י מחלקת הנוער במועצה.
 • חודש בו הייתה פעילות ייחשב כחודש מלא.
 • לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 • מעבר מפעילות לפעילות ייבדק ויאושר ע"י רכז החוגים בלבד.

לוח חופשות תשפ"ג: 

 • חופשת חגי תשרי – 25/9-21/10
 • חופשת חנוכה – 20-26/12
 • קונצרט סולנים "בית ספר למוזיקה", יישובי הכיכר– 30/1 (ביום זה לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר)
 • חופשת פורים -  6-7/3
 • חופשת פסח – 28/3-13/4
 • יום השואה – 17/4 – חוגים יסתיימו בשעה 16.00
 • יום הזיכרון – 25/4 – חוגים יסתיימו בשעה 16.00
 • יום העצמאות – 26/4
 • ערב ל"ג בעומר  - 08/5 – חוגים יסתיימו בשעה 18.00
 • חופשת שבועות -  25-27/5
 • מופע סוף שנה למוזיקה ומחול – 18/5 – לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר, בית ספר יסודי ועין גדי
 • טיול משפחות עין תמר – 8/6 – לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר
 • קונצרט סולנים "בית ספר למוזיקה", יישובי הכיכר – 12/06 - לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר
 • אירוע סיום חוגי ספורט - 21/6 - לא יתקיימו חוגים אחרי שעה 16.00

 

בימים אלה לא יתקיימו חוגים, אלא אם כן תתקבל הודעה אחרת.