לחוברת החוגים לחצו כאן 

כניסה לקובץ נגיש


מספר דגשים חשובים לתהליך הרישום:

 1. תהליך הרשמה מתבצע לכל נרשם בנפרד. כדי לרשום מספר ילדים צריך לחזור על כל התהליך מחדש. לצערנו לא ניתן לשמור פרטי הנרשם או המשלם במערכת מטעמי אבטחת מידע.
 2. תהליך הרשמה מתחיל מבחירת כל החוגים לנרשם, ורק לאחר מכאן, עוברים להשלמת פרטי הנרשם ופרטי המשלם.
 3. המשלם מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ולאשרו לפני השלמת תהליך הרשמה.
 4. השנה, תקופת הניסיון בחוגי ילדים מסתיימת ב21.09.22 . לאחר תאריך זה, לא תתפשר כניסת המשתתפים לחוגים ללא הצגת טופס הרשמה למדריך (טופס הרשמה מופק בסוף תהליך ההרשמה)
 5. בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת חוגים בטלפון: 08-6688883 (בימי ימי שלישי וחמישי בין השעות: 9:00-15:30 ) או בוטסאפ: 050-2733654
 6. בנושאי גביה ניתן לפנות לנציגת שירות גביה, בטלפון: 08-6688903  (בימי א'-ה' בין השעות: 15:30 -09:00 )
 7. יש לחלק את מחירון החוגים המוצג ברישום ל 9 חודשי פעילות.
 8.  גביית החוגים תיעשה חודש בחודשו למשך 9 חודשים. 

   


כניסה להרשמה 

מידע נוסף, גביה ושעות קבלת קהל

enlightened לבירורים בנושא החוגים ניתן לפנות למזכירת אגף החינוך, בטלפון: 08-6688883 או בוטסאפ: 050-2733654 

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימי שלישי וחמישי בין השעות: 9:00-15:30

enlightened פניות בנושאים: מעבר בין חוגים/בקשה לביטול השתתפות/בקשה לפרוט חיובים/פניות בנושאים כללים: יתקבלו דרך טפסים מקוונים בלבד, הנמצאים באתר המועצה, לחצו כאן    

enlightened בירורים בנושאים כספיים, יתבצעו במחלקת הגביה, בטלפון: 08-6688903 או במייל: gvia@ma-tamar.co.il

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימי א'-ה' בין השעות: 15:30 -09:00

 


צור קשר דיגיטלי


מדיניות ותקנון

 • תקופת הפעילות 4.09.2022 – 29.06.2023
 • השנה מתאפשר להשתתף בתקופת ניסיון ללא תשלום, במשך כשלוש שבועות בין התאריכים 4.09.22 – 22.09.22
 • ביטול השתתפות בחוג יתאפשר בין התאריכים 20-28 לחודש פברואר 2023 בלבד, באמצעות טופס דיגיטלי, לחצו כאן.

תנאי הרשמה וקבלת משתתפים:

 • השתתפות בחוג מותנית בהרשמה ובמתן פרטי תשלום מראש עבור כל השנה.
 • יוכלו להשתתף בחוגים רק משתתפים שנרשמו דרך המערכת ממוחשבת ומסרו את פרטי האשראי לביטחון בצורה מלאה.
  (אנא, אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה לא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר התשלום).
 • משתתף מחויב להגיע עם טופס הרשמה למפגש הראשון של החוג לאחר סיום תקופת ההרשמה. מדריך לא יהיה ראשי לקבל משתתף ללא טופס הרשמה.
 • שימו לב כי ישנם חוגים אשר מחייבים בהם תוספת תשלום וזאת בגין חומרים וציוד או דמי שחקן . לא ניתן להירשם לחוגים האלו מבלי לשלם את מלוא התשלום הנדרש.
 • בחוגים שונים ישנם ימי שיא ופעילויות שונות, שבחלקם ייתכנו חיובים נוספים אשר יוצגו בנפרד בהתאם לחוג ולתוכנית השנתית.
 • בתהליך ההרשמה לכל החוגים נדרש לצרף מספר אישורים כמו: הצהרת בריאות, אישור צילום ועוד. ללא צירוף כלל המסמכים הרלבנטיים בהתאם לתחום החוג לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההרשמה.
 • לא תינתן האפשרות להירשם לחוגים לשנת תשפ"ג במידה וטרם הוסדר חוב של שנה קודמת.

סוגי החוגים:

חוגים קבוצתיים:
 • עלות הפעילות השנתית בחוגים קבוצתיים נקבעת על פי תחשיב ממוצע שנתי בו נלקחו בחשבון זמני חופשות וחגים, ע"פ רשימת החופשות הרשמית של משרד החינוך. לוח חופשות של חוגים מפורסם באתר המועצה.
 • התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.
 • מפגש שלא יתקיים ביוזמת מחלקת חוגים או המדריך, יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתאום מראש.
 • לא יינתן החזר כספי, עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים.
חוגים פרטניים (חוגי מוזיקה)

עלות הפעילות השנתית בחוגים פרטניים (מוזיקה) נקבעת על פי מספר מפגשים בשנה. מחלקת חוגים מתחייבת למינימום של 32 מפגשים בשנת הפעילות. אם מספר המפגשים השבועיים בשנת הפעילות יעלה על המינימום הנקבע, לא יגבה חיוב נוסף.

מפגש שלא יתקיים ביוזמת מחלקת חוגים או המדריך, יושלם ע"י מדריך במהלך שנת הפעילות בתאום מראש.

סטודיו למחול:

שיטת העבודה של הסטודיו מבוססת על התאמה אישית של מסלול הלמידה בהתאם לכישוריו של כל משתתף/ת. ניתן לבנות מסלול משולב המורכב משיעורי היפ-הופמחול מודרנימחול קלאסי ולהקהבכפוף לאפשרות בחירה והתאמה לכל משתתף/ת.

מומלץ לבצע רישום באתר המועצה רק לאחר בחירת מסלול ושיחה עם מנהלת סטודיו  סופיה  קרנץ,  בטלפון050- 8342666 : . הרשמה למסלול מקצועי מותנית במסלול הכוללמחול מודרני ומחול קלאסי (פעמיים בשבוע). לנרשמים במסלול מקצועי –  השתתפות בשעורי להקה ללא עלות. לקבוצת טרום בלט אין צורך בהתאמת מסלול

מחירון, לפי שעת אימון (60 דקות):
 • גילאי גן חובה –- 25 ₪ *משך אימון 45דקות
 • גילאים א'-ו' – 20 ₪
 • גילאים ז'-י"ב – 15 ₪

תשלום:

 • התשלום עבור פעילות החוגים יתבצע באמצעות העברה בנקאית (עבור סך כל ההתחייבויות לשנה מראש), כרטיס אשראי, צ'קים (עבור סך כל ההתחייבויות לשנה מראש), במזומן או בתשלום מראש (באתר האינטרנט ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד).
 • ניתן לבצע תשלום במשרדי מחלקת גביה במועצה דרך הטלפון או בהגעה למשרדים בימי ושעות פעילות המשרד. לפרטים: 08-6688983
 • מחיר הפעילות הוא שנתי, ומתומחר על פי חודשי הפעילות (בחוגים קבוצתיים) או לפי מספר מפגשים (בחוגים פרטניים) לאורך השנה. בכפוף לתוכנית הפעילות.
 • דמי ההשתתפות לפעילויות השונות, ישולמו עד 10 תשלומים רצופים ושווים (אלא אם צוין אחרת). בחוגים קבוצתיים גובה התשלום לא ישתנה על פי מספר המפגשים באותו החודש.
 • בפעילויות מסוימות תיתכן גביית רשות נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו'.
 • לא תכובד התחייבות חלקית ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים.
 • משתתף שנרשם באמצע השנה, ישלם תשלום מלא החל מהחודש בו נרשם.
 • בקשה להקלה בתשלום או בתנאי התשלום ניתן להגיש דרך המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, או בפנייה לרכז החוגים ובחינת המקרה בוועדת חריגים.
 • יש לחלק את מחירון החוגים המוצג ברישום ל 10 חודשי פעילות.
 •  גביית החוגים תיעשה חודש בחודשו למשך 9 חודשים. 

ביטול השתתפות:

 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם , מסיבות של משמעת, הפרעה, אי עמידה בתשלומים או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה התשלום רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.
 • ביטול השתתפות בחוג יתאפשר בין התאריכים 20-28 לחודש פברואר 2023 בלבד, באמצעות טופס דיגיטלי, לחצו כאן.
 • החל מה 1 לחודש מרץ לא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בחוג. תינתן אפשרות לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל.
 • מחלקת חוגים לא תיענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.
 • יתאפשר ביטול השתתפות בחוג בעקבות מחלה או פציעה ובהצגת אישור רפואי רלבנטי ומהימן, ו/או במקרים חריגים באישור רכז החוגים.
 • היעדרות עקב מחלה/ פציעה – יש לדווח מוקדם ככל שניתן לרכז החוגים .
 • בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במחלקת החוגים.
 • ביטול השתתפות בחוג יכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב, במייל או בפקס ע"י מחלקת חוגים במועצה.
 • חודש בו הייתה פעילות ייחשב כחודש מלא.
 • לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול, באמצעות הטופס הדיגיטלי, לחצו כאן.
 • מעבר מפעילות לפעילות ייבדק ויאושר ע"י רכז החוגים בלבד.

הנחות בחוגים:

 • כל הנחה בחוגים תיקבע לפי מודל ההנחות המעודכן של מערך חוגי הילדים והנוער.
 • מודל ההנחות מחושב לפי בית אב וכל הנחה באם תינתן תחושב לפי כלל החוגים הרשומים לכל משפחה.
 • אגף החינוך שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מודל ההנחות. כל שינוי במידה ויהיה יוצג למשתתפי החוגים.
 • ההנחה תחושב ע"י צוות מערך החוגים ותגולם בפירוט החיובים ללקוח.
 • כל הנחה באם תינתן תהיה לפי מודל ההנחות המעודכן על החוג הזול מתוך כלל החוגים לכל בית אב.
מודל ההנחות:
 • ילד ראשון – הנחה של 5% לחוג שני ושלישי
 • מילד שני והלאה – הנחה של 10% לחוג ראשון, שני ושלישי.

לוח חופשות תשפ"ג

 • חופשת חגי תשרי – 25/9-21/10
 • חופשת חנוכה – 20-26/12
 • קונצרט סולנים "בית ספר למוזיקה", יישובי הכיכר– 30/1 (ביום זה לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר)
 • חופשת פורים -  6-7/3
 • חופשת פסח – 28/3-13/4
 • יום השואה – 17/4 – חוגים יסתיימו בשעה 16.00
 • יום הזיכרון – 25/4 – חוגים יסתיימו בשעה 16.00
 • יום העצמאות – 26/4
 • ערב ל"ג בעומר  - 08/5 – חוגים יסתיימו בשעה 18.00
 • חופשת שבועות -  25-27/5
 • מופע סוף שנה למוזיקה ומחול – 18/5 – לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר, בית ספר יסודי ועין גדי
 • טיול משפחות עין תמר – 8/6 – לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר
 • קונצרט סולנים "בית ספר למוזיקה", יישובי הכיכר – 12/06 - לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר
 • אירוע סיום חוגי ספורט - 21/6 - לא יתקיימו חוגים אחרי שעה 16.00

בימים אלה לא יתקיימו חוגים, אלא אם כן תתקבל הודעה אחרת.