טופס ויתור סודיות

טופס ויתור סודיות - יש ללחוץ "שלח" בסיום שלב זה.

יש למלא את שם בית הספר בו למד התלמיד בשנה שעברה

 

שם התלמיד

 

ת.ז התלמיד

מאשרים בזאת להעביר למועצה הפדגוגית של ביה"ס שש שנתי עין גדי מידע רלוונטי על בננו/בתנו.

הננו מאשרים למסור כל מסמך או מידע על התפקוד החינוכי, חברתי סוציאלי, אבחון שנערך לבננו/ בתנו.

Browser not supported

 

 

Browser not supported