טופס אישור צילום

טופס אישור צילום - יש ללחוץ "שלח" בסיום שלב זה.

שם פרטי ושם משפחה

אישור * שדה חובה

לצלם את התלמיד/ה בפעילות בית הספר ולהשתמש בתמונות לצורכי פרסום המוסד.

  

שם פרטי ושם משפחה

 

Browser not supported

 

 

שם פרטי ושם משפחה

 

Browser not supported