תחומי האחריות המזכיר: מעקב אחר החלטות מליאת המועצה, הסדרת עבודת המליאה, תיעוד ישיבות מליאת המועצה ורישום מסודר של הפרוטוקולים המהווים צד חיוני לפעילות הציבורית.

תחומי אחריותו של מזכיר המועצה כוללים:

  1. מעקב אחר החלטות מליאת המועצה: הסדרת עבודת המליאה, תיעוד ישיבות מליאת המועצה ורישום מסודר של פרוטוקולים המהווים צד חיוני בפעילות הציבורית.
  2. טיפול בוועדות המועצה: הוועדות הינן זירת הפעולה הציבורית המרכזית בה יכולים חברי המועצה להיפגש עם חברי ההנהלה והדרג הבכיר במועצה. הסדרת עבודתן, כינוסן באופן סדיר ויציקת תוכן לפעילותן הינה נדבך מרכזי בעבודת המועצה.
  3. מתן מענה בתחום חופש המידע: חוק חופש המידע (התשנ"ח - 1998), מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. ​החוק קובע כי הרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה. מזכיר המועצה אמון על בחינת הבקשות למידע ומתן מענה על פי חוק.
  4. הנפקת תעודות תושב למתגוררים ביישובי המועצה.
טבלת אנשי קשר - מזכיר
שם תפקיד טלפון מייל
יובל מסילתי מזכיר המועצה 08-6688805 Yuvalm@ma-tamar.co.il
רן אורפני מבקר וממונה תלונות הציבור 08-6688819 ranorp@ma-tamar.co.il
סיגלית שקד עוזרת המזכיר והממונה על חוק חופש המידע 08-6688823 sigalit@ma-tamar.co.il