הבחירות המיוחדות לראשות המועצה האזורית תמר יערכו ביום ג', כ"ח בחשוון תש"פ, ה –  26.11.2019.

פרטים נוספים אודות מועדי הגשת מועמדות, הדרכה למועמדים, מיקומי הקלפיות וכיוצא באלה יפורסמו בהקדם על ידי משרד הפנים.

הודעה לתושבים בנושא: קיום בחירות מיוחדות לראשות מועצה אזורית תמר

לוח זמנים לבחירות מיוחדות 2019

בדיקת זכאות ומיקום הצבעה בבחירות