אגף הגזברות מנהל את משאביה הכספיים של המועצה. מטרתו העיקרית היא ניהול תקין של כספי הציבור תוך שקיפות מלאה והשקעת כספי המועצה לרווחת התושבים. במסגרת זו אמון האגף על בנייה, ניהול ובקרה של התקציב השוטף ושל תקציבי הפיתוח בצורה תקינה, בשמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת.
האגף אחראי על גביית כלל המסים והתשלומים למועצה וכן על החוזים, המכרזים והרכש.

תחומי אחריות

  • תכנון התקציב השוטף ותקציב הפיתוח וניהולו באופן מיטבי.
  • שמירה על עמידה במסגרת התקציב המתוכננת.
  • עריכת דו"חות כספיים.
  • ניהול מערך רכש, מכרזים וחוזים של המועצה.
  • ניהול מאגר היועצים של המועצה.
  • מיצוי תקציבי תמיכות למועצה על ידי קולות קוראים וגיוס משאבים.
  • פיקוח על תקציבי ועדי היישובים.

ההתחייבויות שלנו

  • מענה לבקשת פגישה מקרב נציגי יישובים, מזכירויות ותושבים בתוך 7 ימי עבודה.