אגף ההנדסה אחראי לקידום התכנון והפיתוח של מרחב המועצה והיישובים בהתאם למדיניות המועצה, בדגש על איכות חיים, שמירה על הצביון הייחודי של האזור ומתן שירות מיטבי לתושבים ולבעלי עסקים במרחב המועצה. האגף כולל את היחידות הבאות:
הנהלת האגף, ועדה מקומית לתכנון ובנייה, מחלקת פיקוח על הבנייה, מחלקת בינוי ותשתיות, מחלקת מידע גיאוגרפי הנדסי )האחראית לתיאום תשתיות ותנועה(, מחלקת נכסים וארנונה

תחומי אחריות
•קידום התכנון הסטטוטורי ואישור תוכניות במרחב התכנון.
•תכנון אסטרטגי של תשתיות פיזיות עתידיות לטובת פיתוח יישובי המועצה ואזורי התיירות והתעשייה במרחב.
•איתור וקידום משאבים ממשרדי ממשלה לטובת פרויקטים במרחב.

ההתחייבויות שלנו

  • מענה לבקשת תיאום פגישה עם מהנדס המועצה בתוך חמישה ימי עבודה (מיום הפנייה ועד לתיאום הפגישה) .
  • קיום פגישה עם מהנדס המועצה בתוך עשרה ימי עבודה (מיום תיאום הפגישה ועד לקיום הפגישה. בתלות בזמינות המבקש).
  • ישיבות מעקב משותפות עם הנהלות היישובים במקרים של שינויי תב"ע ברמת היישוב יתקיימו על פי צורך.
  • עדכון הנהלות היישובים בהתקדמות התכנון ושינוי התב"ע ברמת היישוב.