מחלקת רישוי עסקים מלווה עסקים המצויים ופועלים בתחומי השיפוט של המועצה בתהליך קבלת רישיון עסק כחוק. המחלקה מעניקה ליווי והכוונה לציבור בעלי העסקים בשלבי הקמת עסק חדש לצורך עמידה בתקנים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה השונים. המחלקה פועלת תוך שמירת קשר רציף ומתן שירות מיטבי לבעלי העסקים.

תחומי אחריות

  • ריכוז וניהול תחום רישיונות עסק לעסקים ואירועים טעוני רישוי או אישור מועצה, בכפוף לחוק רישוי עסקים.
  • ביקורות תברואה שוטפות בעסקים ובמלונות לצורך שמירה על בריאות הציבור.
  • ליווי ומתן ייעוץ ומידע לבעלי עסקים בתהליך קבלת רישיון עסק.

ההתחייבויות שלנו !

  • ליווי בעלי עסקים בתהליך רישוי עסק במשך כ 45- יום (הערכה בלבד, התהליך תלוי בגורמים חיצוניים).
  • הנפקת רישיון לבעל עסק בתוך 7 ימי עבודה (לאחר סיום הליכי הרישוי).
  • חידוש רישיון עסק לבעל העסק 60 יום לפני סיום תוקף הירשיון.
  • הודעה לבעל רישיון תקופתי או זמני על הנפקת רישיון )או לחלופין על דחיית הבקשה( עד 14 יום לפני סיום תוקף הרישיון.
  • ביקור יזום אחת לחודש בעסקים המצריכים בדיקת תברואן. 
  • מענה לבקשות מידע בנוגע לרישוי עסקים בתוך 14 ימי עבודה.
  • מענה לתלונה על עסק בתוך 5 ימי עבודה.