מחלקת הגינון אחראית לפיתוח, תחזוקה וניקיון של כל שטחי הגינון במועצה

תחומי אחריות

  • תחזוקה שוטפת של שטחי גינון במרחב המועצה וביישובים תחזוקה כוללת: ריענון צמחייה, שדרוג, השקיה וניקיון בהתאם לתוכנית עבודה. 
  • פיתוח שטחי גינון חדשים במרחב הציבורי.
  • פיתוח שימוש נרחב במי קולחין בגינון ברחבי המועצה.
  • גיזום עצים אחת לחודש לפי תוכנית עבודה חודשית.

ההתחייבות שלנו !

  • ניקיון שטחי גינון בתוך 24 שעות.
  • פיצוצי מים ונזילות בשטחי גינון בתוך שעתיים.
  • טיפול בעשבייה או בצמחייה יבשה בערוגות בתוך 10 ימי עבודה.
  • גיזום עצים שנפלו ואינם מהווים סכנה לציבור בתוך 7 ימי עבודה.
  • טיפול במפגעי בטיחות כתוצאה מזליגה של עצים לשטחי הליכה בתוך שעתיים (בשעות העבודה; פנייה לאחר שעות העבודה תטופל למחרת).