אגף קהילה פועל לחיזוק והעמקת הקשר בין המועצה לבין היישובים.

המחלקה היא כתובת מרכזית עבור התושבים והנהגותיהם, מייצגת את צורכיהם בגופי המועצה השונים ומקדמת את שיפור הממשקים בין אגפי המועצה לבין היישובים.

כמו כן המחלקה פועלת לקידום הצמיחה הדמוגרפית, על ידי ליווי היישובים בתכנון האסטרטגי של תהליכי התפתחות דמוגרפית, וכן מספקת מידע והכוונה למתעניינים ולתושבים חדשים.


מחלקת יישובים מלווה תהליכים קהילתיים לצורך חיזוק המקצועיות של ההנהגות המקומיות ולקידום תהליכי שינוי וצמיחה ביישובים – כל זאת במטרה לפתח קהילות חזקות המניעוֹת את עצמן וחותרות לצמיחה ולעשייה.

ליווי יזמים ובעלי עסקים מקומיים בכל שלבי הפיתוח העסקי )הפנייה נעשית באופן ישיר מול הזכיין. פרטים אצל מזכיר המועצה( .