למיטב ידיעתכם: האם אורחים, תיירי פנים וחוץ, עושים שימוש בתחבורה הציבורית לצורך הגעה לאתרים? * שדה חובה

האם ידוע לכם על אתגרים המתקיימים בשימוש בתחבורה ציבורית לצורך הגעה לאתרים על ידי מבקרים? * שדה חובה

למיטב ידיעתכם והבנתכם: האם לפערים הקיימים, ככל שישנם, בין היצע התחבורה הציבורית לביקוש השפעה על היקף המבקרים באתרים? * שדה חובה