המחלקה לשירותים חברתיים פועלת תחת פיקוח מימון וליווי מקצועי של משרד הרווחה לטובת  מתן שירותי טיפול, ייעוץ, ליווי במיצוי זכויות ותהליכים עבור הפרט, המשפחה והקהילה.

המחלקה מנוהלת על ידי עו"ס אושרית מזוז.

השירות והמענים הנם בתחומים הבאים: מענה פרטני ליחידים ומשפחות, מענים לילדים ונוער, מענים עבור הצעירים, מענים עבור אזרחים וותיקים, יחידת התנדבות והכשרת צוותי צח"י והיערכות לחירום.

אושרית מזוז
מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
08-6688899
אנוש שחף
עו"ס אזרחים ותיקים ועו"ס משפחה
086688900

ענבל שהבי
פקידת זכאות
08-6688852