המחלקה לשירותים חברתיים פועלת תחת פיקוח מימון וליווי מקצועי של משרד הרווחה לטובת  מתן שירותי טיפול, ייעוץ, ליווי במיצוי זכויות ותהליכים עבור הפרט, המשפחה והקהילה.

המחלקה מורכבת ממנהלת המחלקה, עו"ס אושרית מזוז.

עו"ס פרנסיס בוגט - קיבוץ עין גדי

מזכירה ועובדת זכאות -  

השירות והמענים הנם בתחומים הבאים: מענה פרטני ליחידים ומשפחות, מענים לילדים ונוער, מענים עבור הצעירים, מענים עבור אזרחים וותיקים, יחידת התנדבות והכשרת צוותי צח"י והיערכות לחירום.

אושרית מזוז
מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
08-6688899

פרנסיס בוגט
עובדת סוציאלית
08-6594629

פקידת זכאות
08-6688852